diagram export av kläder

Tredubblad export av begagnade kläder från EU

diagram export av kläder

Mängden begagnade kläder och textilier som går på export är ett växande problem för EU. Under de två senaste decennierna har exporten till länder utanför unionen, främst Afrika och Asien, tredubblats från drygt 550 000 ton till nästan 1,7 miljoner ton. Det visar en rapport från EU:s miljömyndighet, EEA.

Enligt EEA stämmer inte bilden att de kläder som exporteras kommer behövande till del särskilt väl. Av textilexporten hamnar nära hälften, 46 procent, i Afrika. Visserligen finns det en efterfrågan på billiga, begagnade kläder från Europa, men det som ingen vill ha hamnar på öppna deponier eller i informella avfallsströmmar.

41 procent av textilierna exporteras till Asien. Oftast till särskilda ekonomiska zoner där de sorteras och bearbetas. Textilierna används ofta som industritrasor eller fyllning, eller återexporteras för återvinning i andra asiatiska länder eller för återanvändning i Afrika. Det som inte kan användas eller exporteras hamnar sannolikt på deponier.

Ett problem som lyfts av EEA är att det idag saknas storskaliga tekniska lösningar för sortera och särskilja materialen i textilerna, så att de kan återcirkuleras. Från 2025 gäller ny EU-lagstiftning om att samla in textilier i en separat avfallsström, men enligt EEA löser det inte problemet med hur de insamlade textilierna ska hanteras.

Nyligen kom den nederländska organisationen Changing Markets Foundation med en rapport som hävdade att det bara i Kenya dumpas 37 miljoner plagg varje år, varav många är så smutsiga eller förstörda att de hamnar direkt på soptippen.

En stor del av plaggen är dessutom tillverkade av petroleumbaserade fibermaterial, vilket betyder att de blir ett förklätt plastavfall som sprider hälsovådliga gifter om de eldas upp.

EEA

 

 

artikel publiceras i samarbete med Miljö Online