H&M kopplar obligation till egna hållbarhetsmål

H&M blir det första svenska bolaget som ställer ut en så kallad hållbarhetslänkad obligation. För H&M innebär det att man i samband med att man tar in 500 miljoner euro via obligationen, kopplar ett åtagande om att uppfylla specifika hållbarhetsmål. Det gäller dels att öka andelen återvunnet material i produktionen från 2 till 30 procent, dels att minska koldioxidutsläppen hos kunder och leverantörer med 10 procent, samt de egna utsläppen från inköpt el och värme med 20 procent.

Målen ska vara uppfyllda senast 2025, annars får H&M betala en premie till obligationsinnehavarna.

Läs mer på Dagens Industri!