konsumerat textiler

Svenskarna konsumerar rekordmycket textilier

konsumerat textiler

Svenskarnas konsumtion av textilier fortsätter att öka. 2022 noterades som ett rekordår. Detta då nettoinflödet av textilier – importen minus exporten – uppgick till 15,2 kilo per person. Året innan var motsvarande siffra 14,8 kilo.

Under pandemin – med mindre tid på arbetsplatsen och färre sociala sammanhang – minskade svenskarnas klädinköp. Nettoinflödet av textilier var då nere på 12 kilo per person.

Ett uppdämt behov efter pandemin ses därför som en förklaring till den ökade konsumtionen 2021. Vad den fortsatta ökningen 2022 beror på är mer osäkert. Särskilt som siffrorna visar på att de senaste två årens siffror är höga även vid en jämförelse med åren innan pandemin.

– Att textilkonsumtionen fortsätter uppåt är anmärkningsvärt, med tanke på att vi befinner oss i en lågkonjunktur och med tanke på att många nu är medvetna om de miljö- och klimatproblem som är kopplade till konsumtion, säger Yvonne Augustsson, handläggare som arbetar med textilkonsumtion på Naturvårdsverket.

Statistiken är sammanställd av Naturvårdsverket och bygger på import- och exportstatistik från SCB.

Nettoinflödet är den data som visar textilkonsumtionen i Sverige. I denna data ingår företagens import, inte privatpersoners. Privata textilinköp från e-handelsföretag i andra länder inom EU ingår inte i statistiken.

Naturvårdsverket