Fyra punkter för en mer cirkulär upphandling

Fyra punkter för en mer cirkulär och klimatvänlig upphandling. Det vill 15 företrädare för Circular Sweden, bland dem Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden, Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea Sverige och Felicia Reutersvärd, hållbarhetschef, H&M Sverige, se.

De fyra punkterna, som debattörerna för fram i en debattartikel i Dagens Samhälle är:

  • Att regeringen inför en ”bör-regel” i upphandlingslagstiftningen. Detta för ökad cirkularitet i samband med offentlig upphandling.
  • Att regeringen ger upphandlingsmyndigheten i uppdrag att utveckla kravkriterier för cirkulär upphandling, med fokus på att öka andelen återanvändbara och återvinningsbara produkter och komponenter samt användningen av återvunna råvaror.
  • Att Upphandlare bör ställa krav på leverantörer att tillhandahålla produkter designade för cirkularitet.
  • Att upphandlare ställer krav på leverantörer att tillhandahålla begagnade, återvunna och återvinningsbara material och produkter. Så långt det är möjligt bör det ställas funktionskrav, istället för detaljkrav, genom att koppla till mål, resultat och önskade effekter.

Läs hela debattartikeln här.