Förstudie visar behov av ramavtal för cirkulära möbelflöden

Kammarkollegiet har gjort en förstudie om behov av ett ramavtal för cirkulära möbelflöden. Förstudien har identifierat ett omfattande behov av ett ramavtal för anskaffning och avyttring av begagnade möbler hos de avropsberättigade myndigheterna.

En anskaffning bör inkludera såväl hyra som inköp av begagnade möbler. Då det i dagsläget genomförs en stor mängd direktupphandlingar inom området borde ett statligt ramavtal effektivisera statliga inköp, skriver Kammarkollegiet i sin förstudierapport.

Förutom ett delområde för anskaffning och avyttring har förstudien även identifierat ett behov av cirkulära tjänster för att förlänga användningstiden för befintliga möbler. Sådana tjänster bör minst omfatta reparation och renovering. Under förstudien indentifierades även en brist på kompetens då det försvårar inventering, underhåll, anskaffning och avyttring. I rapporten rekommenderar projketgruppen att en eventuell upphandling även undersöker förutsättningarna för ett delområde gällande konsultativa tjänster.

Läs hela rapporten