Sju steg för ökad delning i bostadsområden

En ny vägledning ska underlätta för boende att dela på saker, ytor, och kunskap.

Vägledningen har tagits fram utifrån erfarenheterna i projektet Gröna Solberga Delar – en testbädd i området Solberga i södra Stockholm där IVL tillsammans med hyresvärden och de boende har undersökt möjligheterna för fyra typer av delning: prylar, odling, verkstad och lokaler.

Arbetet har resulterat i en vägledning som bygger på sju steg – från inventering av vad som kan delas till vilka stödsystem som behövs, och vad bostadsbolagen kan göra för att stötta de boendes delningsinitiativ.

Vägledningen lyfter även fram framgångsfaktorer och fallgropar och beskriver vad som är bra att tänka på när det gäller samverkan.

Det första av de sju stegen handlar att inventera vad som redan delas i närområdet och kartlägga vad som är möjligt att dela och att förankra planerna med de boende. En viktig fråga är vad de boende är villiga att dela. Här är enkäter och möten med hyresgäster viktiga ingredienser.

För att få fart på delningen i området är det viktigt att det finns stödsystem. Det kan till exempel vara:

  • Digitala plattformar för matchmaking och överenskommelser så som en app för att låna/låna ut saker.
  • Digitala låssystem, bokningssystem.
  • Stöd kring kommunikation för grupper så som utskrifter, affischering i trapphus, utdelning av information till boende.
  • Möjlighet att låna ytor för aktiviteter, förslag på hur avtal och överenskommelser för delning kan se ut.

Ladda ner guiden här