Arbetare och gaffeltruck i återvinningscentral

Vägledning ska förhindra att farliga ämnen återcirkuleras vid återvinning

Arbetare och gaffeltruck i återvinningscentral

Med en ny vägledning vill Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket förebygga att farliga kemiska ämnen följer med i återvunna produkter.

– Vi hoppas att vägledningen ska göra företagen tryggare i att använda återvunnet material på ett säkert sätt, utan att cirkulera särskilt farliga ämnen, säger Linn Norrbäck, projektledare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har vid tidigare tillsynsprojekt noterat att företag i återvinningsbranschen har dålig kunskap om kemikalielagstiftningen och vilka kemiska ämnen som finns i de material de hanterar.

Det kan leda till att hälso- och miljöfarliga ämnen följer med från återvunnet material in i nya produkter. Men osäkerheten om kemikalieinnehållet kan också innebära att företagen helt enkelt låter bli att återvinna vissa material.

I vägledningen tydliggörs när kemikalielagstiftningen respektive avfallslagstiftningen gäller. En gräns som många företag har uppfattat som otydlig.

– Med den gemensamma webbvägledningen tror vi att det blir lättare att förstå vilken lagstiftningen som gäller, säger Elisabeth Österwall som är handläggare på Naturvårdsverket.

I vägledningen finns exempel om när avfall upphör att vara avfall, vilken slags information företag kan efterfråga från sina leverantörer samt fördjupad information om säkra och hållbara textilier.

Vägledningen innehåller också de viktigaste reglerna för att få kontroll över farliga ämnen vid tillverkning och användning av återvunnet material samt vid avfallshantering och materialåtervinning.

Vägledningen på Kemikalieinspektionens webbplats

Vägledningen på Naturvårdsverkets webbplats