Hitta din lokala leverantör via SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag.

SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Genom att gå från global till lokal tillverkning och stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ses plattformen som ett led i att gå mot en mer långsiktigt hållbar utveckling som på ett smartare och sundare sätt förhåller sig till klimat och miljö.

Underlättar för de som vill jobba med lokalproduktion
– SPOK underlättar för designers, arkitekter, konstnärer och andra som vill jobba med lokalproduktion att hitta samarbetspartners och tillverkning i sin närhet. Det är också värdefullt att kunna träffa dem som jobbar inom tillverkning och produktion, eftersom de är experter på sina områden. Många av de som är listade på SPOK är helt ensamma om sitt kunnade, säger Jenny Nordberg, grundare av SPOK.

Här finns SPOK
SPOK finns än så länge i Skåne, Västra Götaland, Region Blekinge och Region Halland. Fram till 2020 har SPOK haft Skåne som utgångspunkt men då intresset för SPOK ökat och fler regioner, län och kommuner visat intresse för att implementera plattformen fick SPOK via medel från Tillväxtverket möjlighet att skala upp plattformen geografiskt med målet att innefatta hela Sverige.

Bli en del av SPOK
Hör av dig om du är tillverkare och vill vara listad på SPOK eller om du har tips om tillverkare som borde vara med. Hör också gärna av dig om du har tips eller idéer kring hur SPOK kan utvecklas. SPOK är en levande plattform som formas och utökas kontinuerligt tillsammans med sina användare.
KONTAKTA SPOK