Skip to content

Så kan kemikaliekrav ställas vid upphandlingar med återbruk

Cirkulär ekonomiMaterial
Hur gör man för att i möjligaste mån undvika att cirkulera oönskade kemikalier om man inkluderar krav på återbruk i upphandlingar? Det undrar en frågeställare i Upphandlingsmyndighetens frågeportal.

Upphandlingsmyndigheten skriver i sitt svar att myndigheten idag inte har några hållbarhetskriterier som är särskilt utformade för att använda vid upphandling av återbrukade produkter. Men det finns ändå mycket som kan göras för att minimera riskerna med farliga kemikalier.

Det första som bör göras, enligt Upphandlingsmyndigheten, är en analys för att värdera vilka risker med kemiska ämnen som kan vara aktuella för de produkter eller i det produktområde som den specifika upphandlingen omfattar. Frågor som kan utvärderas i riskanalysen är vilka material som produkterna är tillverkade av, hur gamla produkterna är och hur de ska användas.

Riskerna för exponering ser olika ut beroende på vad som ska upphandlas. Givetvis måste man vara mycket försiktigare med exempelvis leksaker som är avsedda för små barn, än om det handlar om en upphandling av möbler till ett kontor.

Ibland kan dock spårbarheten bakåt vara ett problem, eftersom ursprungstillverkaren och tillverkningsåret inte alltid är kända. Spårbarheten är dock väldigt viktig för att avgöra vilken kemikalielagstiftning som gällde vid tillverkningen av produkten.

Går det återbruka internt?

Det är också viktigt att göra en behovsanalys innan upphandlingen startas för att exempelvis se om det finns produkter i verksamheten som kan återbrukas internt, t ex möbler.

Även leverantörer av återbrukade produkter har skyldighet att säkerställa att deras produkter inte innehåller kemiska ämnen som utgör en risk. Det är alltså viktigt att formulera sådana krav och att få garanti på produkterna.

När en myndighet upphandlar nya produkter bör det ställas krav, i de fall det är relevant, på att de ska kunna återbrukas i framtiden, till exempel att de är märkta med information om tillverkare och tillverkningsår eller annan information som underlättar spårbarhet.

Det är också viktigt att nya produkter är fria från miljö- och hälsofarliga kemiska ämnen som kan hindra återbruk i framtiden, att de håller god kvalitet, samt att de går att reparera.

Läs mer på Upphandlingsmyndhetens hemsida.


Du måste godkänna