Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI

Nordiskt samarbete nyckel till ökad cirkularitet av kläder

Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI
Linea Kjellsdotter Ivert, senior forskare på VTI. Foto: Tiina Mauritzell/VTI

Textilindustrin beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Till det bidrar på en enorm överproduktion av billiga kläder och textilier – varav en stor del sedan slängs helt i onödan. Det är något som det nordiska samarbetsprojektet SATIN vill ändra på.

Av de åtta kilo textilier som slängs per person och år i Sverige antas att över hälften kunnat återanvändas eller återvinnas om det samlats in separat.

Projektet SATIN syftar just till att utveckla och testa logistiklösningar kopplat till insamling och sortering. Projektet har pågått i drygt två år och avslutades i december förra året.

– Det finns stora utmaningar kopplat till just återvinning och det är i dagsläget svårt att få ekonomi i dessa flöden, säger projektledaren Linea Kjellsdotter Ivert. För att kunna återvinna textilier behöver de sorteras efter fibertyp och ofta i färg, vilket är kostsamt och det saknas en organiserad insamling av textilier som inte kan återanvändas men som kanske skulle kunna återvinnas.

Konsumenten har otroligt viktig roll

I projektet analyserades data från nio pilotstudier av olika insamlingslösningar. Det visade sig att metoderna för insamling är olika lämpliga i olika kontexter.

– Vad som är generellt är att konsumenten har en otroligt viktig roll i insamlingssystemet, säger Linea Kjellsdotter Ivert. Idag krävs det en hel del av konsumenten och det är inte alltid tydligt hur man ska göra för att lämna ifrån sig sina begagnade textilier. Det måste vara lätt att göra rätt.

I projektet har forskarna också undersökt om Norden kommer att kunna möta de kommande volymerna av textilier som kan återvinnas. Svaret på den frågan är ja. Kapaciteten kommer på det stora hela att vara tillräcklig för att hantera den totala återvinningsbara fraktionen. Det finns dock obalanser inom enskilda länder, vilket gör att det finns ett behov av samarbete.

– I Sverige kommer vi till exempel att få en överkapacitet på återvinning av bomull, men vi saknar kapacitet för att återvinna polyester, som däremot Norge håller på att bygga upp. Det är därför viktigt att vi samarbetar så att inte enskilda länder tar onödiga investeringar och att man ser Norden som en region och minskar onödiga transporter.

Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordics