Projekt för miljöcertifiering av möbler och interörer

Projektet Hållbar Interiör ska arbeta för att ta fram en miljöcertifiering av interiörer och ett verktyg för att upphandla hållbara projekt.
Det finns idag ett flertal olika miljöcertifieringar för byggnader. Däremot saknas motsvarande för interiörer, som står för en stor klimatpåverkan eftersom inredningen i en fastighet ofta byts ut, minst vart tionde år. Det är bakgrunden till samverkansprojektet Hållbar interiör som initierades 2019. I oktober samma år fick en projektgrupp ledd av inredningsarkitektföretaget Indicum en halv miljon kronor från innovationsmyndigheten Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation, UDI, för att i ett första steg undersöka potentialen för en certifiering. En utvidgad projektgrupp har nu tilldelats drygt 5,6 miljoner kronor för att ta projektet vidare till steg 2. Vinnova motiverar tilldelningen med att: ”Ansökan adresserar en relevant samhällsutmaning i form av samhällsbyggnadsbranschens miljöpåverkan.” I detta steg ska gruppen utarbeta en certifiering som ger en hyresgäst en måttstock på interiörens totala miljöpåverkan. Gruppen ska också ta fram ett verktyg som stödjer certifieringsprocessen och som visar hur miljövänligt ett inredningsförslag är samt hjälper till att handla upp inredning, till exempel vid en lokalflytt. I en studie från IVL (nr. C 339) beräknas att det går att spara minst 21 000 ton koldioxid per år i Sverige genom att återbruka lös inredning. En miljömärkning för inredningsprojekt kan sprida information och kunskap samt fungera som incitament för att inreda mer hållbart. Målet för projektet är att bidra till de globala målen i Agenda 2030.
Indicum som koordinerar projektet Hållbar interiör återbrukar en stor del av möblerna i sina interiörprojekt, exempelvis på Försvarshögskolan i Stockholm där återbrukade och nya stolar blandas.
Indicum inredningsarkitekter, som koordinerar projektet, ska undersöka potentialen i en certifiering för interiörer, ta fram ett verktyg som kan användas för förfrågningsunderlag och vid upphandlingar av inredningar och ta fram affärsmodeller för dessa båda delar. – Verktyget ska kunna visa på en interiörs totala miljöpåverkan. Till en början kommer det innebära all lös inredning, som möbler, textilier och belysning, men i ett senare skede kan också ytskikt inbegripas. Jag tror att projektet kommer bidra till att öka värdet på interiörer och att mer kommer att cirkuleras, säger Kristin Östberg, inredningsarkitekt och vd på Indicum.
I projektgruppen ingår flera aktörer inom möbel- och inredningsbranschen. IDC West Sweden AB, som driver Circular Hub i samverkan med Borås Science Park, är en av dem. IDC är del i referensgruppen och är med som projektstöd.   Organisation: Indicum inredningsarkitekter Webbsida: https://hallbarinterior.se Kontaktperson: Therese Löwstedt Finansiering: Vinnova inom ramen för UDI – Utmaningsdriven innovation, steg 2.