Världens första miljödeklarerade klädkollektion

När Fristads ville utveckla en hållbar kollektion frågade de sig hur de skulle kunna bevisa att kläderna verkligen var hållbara. Svaret var att ta fram en miljödeklaration för varje plagg, och regelverk för detta. Tillsammans med RISE har Fristads tagit fram det första regelverket för hur man baserat på klädernas hela livscykel ska beräkna deras miljöpåverkan.

Läs mer på RISE webbplats