Skip to content

Ny rapport möjliggör cirkulär upphandling

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för omställningen till en cirkulär ekonomi.Ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, har under perioden februari till december 2020, studerat verkliga upphandlingar och case under temat cirkulär ekonomi. Med lärdomar från bland annat Nederländerna visar nu projektets rapport att många metoder även kan appliceras på svenska förhållanden.

Processen för en cirkulär upphandling utmärker sig bland annat genom för- och efterarbetet av en upphandling genom att lägga större tid på behovsanalys och marknadsanalys. Ofta tar offentliga upphandlingar hänsyn till hållbarhetsmålen och resursanvändningen, men det finns olika vägar att komma dit.
RE:Source projekt Cirkulär upphandling i praktiken, har undersökt och studerat metoder från bland annat Nederländerna och utvärderat hur dessa kan komma till användning i Sverige.

Rapporten lägger stor vikt vid Circular ambition map, en överblickskarta för vägar gå för att nå cirkularitet och handboken Circular Procurement in 8 steps, som också finns att ta del av via projektet.

Josefine Persson, projektledare för nätverket Cirkulär kommun, ser postitivt på rapporten.

– Inom Cirkulär kommun kommer vi kunna ta till oss och arbeta vidare på de erfarenheter som tagits fram av projektet Cirkulära upphandlingar i praktiken. I rapporten läggs en stor vikt på samverkan mellan kund och leverantör samt arbetet i regionala/lokala nätverk för att lära av varandra och skapa möjligheter till mer cirkulär produkter och tjänster. Det är just detta vi har som syfte och ambition med nätverket Cirkulär kommun där vi kommer samverka och dela erfarenheter och kunskaper inom möbler och arbetskläder, säger Josefine Persson.

Läs mer om RE:Source och rapporten i sin helhet här!


Du måste godkänna