En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning

Projektet syftar till att finjustera de sista delarna av den utvecklade processen som har identifierats vid demonstrationsanläggningen av re:newcells system för kemisk återvinning. Effekterna som uppnås är en mer hållbar materialförsörjning där mindre textil går till avfall, samt ett mer resurseffektivt samhälle genom att minska vattenanvändningen i återvinningsprocessen.

 

Organisation: Re:newcell AB

Webbsida: https://resource-sip.se/projects/en-konkurrenskraftig-cirkular-affarsmodell-for-kemisk-textilatervinning/

Kontakt: Harald Cavalli-Björkman

Var: Sverige

Finansiering: Re:source

Rapport:

Verktyg: