Enkät om cirkulära krav i upphandling av möbler och arbetskläder

Cirkulär ekonomi är ett kretslopp av material, produkter och tjänster, där livslängd på material och produkter förlängs och avfall och uttaget av råvaror minskar. Detta görs genom att återanvända, reparera, återvinna, uppgradera, hyra och dela. Processen ska ske på ett så bra sätt som möjligt sett ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Nu vill vi kartlägga vilka cirkulära krav det ställs inom upphandling av möbler och arbetskläder, samt undersöka vilka eventuella möjligheter och hinder som kan finnas.

Vi har tagit fram en enkät som syftar till att se om det finns behov av kompetensutveckling inom cirkulär ekonomi kopplat till upphandling av arbetskläder och möbler. Vi vill även undersöka vilket intresse det finns att samverka i frågan och därmed driva utvecklingen framåt. Vi vill ha ditt svar före den 9 juni. Länk till enkäten

Tack för att du tar dig tid att medverka!

Om enkäten:

  • Enkäten vänder sig till upphandlare, beställare, inköpare, miljöstrateger eller andra övergripande funktioner som är involverade i upphandling av möbler och arbetskläder.
  • Enkäten innehåller framförallt kryssfrågor vilket gör den ganska enkel att besvara.
  • Enkäten beräknas ta 10-15 min att besvara lite beroende på om du har koppling till både textil och möbler eller inte.
  • Om du deltar i enkäten får du också ta del av sammanställningen av svaren när den är gjord. I sammanställningen är alla svar anonymiserade och dina svar kommer inte redovisas enskilt. Inga personuppgifter lagras annat än för att möjliggöra sammanställning eller komma i kontakt med dig för frågor i samband med framtagandet av sammanställningen.

Här kan du läsa om kammarkollegiets förstudie om behov av ramavtal för cirkulära möbelflöden.