Möbelåterbruket ska öka i Västra Götalandsregionen

I ett pressmeddelande skriver Västra Götalandsregionen att GrönBlå Samverkan i sitt budgetförslag för 2022 vill satsa på att utveckla Västra Götalandsregionens cirkulära möbelflöden.

Syftet är att öka återbruket av möbler vilket kommer att bidra till bland annat minskad koldioxidbelastning.

Vill utveckla återbruksprocesserna
Västra Götalandsregionen är med sina 50 000 anställda en av Sveriges största arbetsgivare och har målsättningen att vara en föregångare i miljöarbetet. 2022 och 2023 riktar GrönBlå Samverkan sammanlagt 28 miljoner kronor för att utveckla återbruksprocesserna för möbler. 

– Satsningen kommer redan under planperioden ge såväl miljömässiga som ekonomiska vinster. Genom ett mer strukturerat arbete kan regionen se till att fler möbler vårdas, lagas, delas mellan verksamheter och återanvänds. På så vis förebygger vi att fullt funktionsdugliga möbler av god kvalitet kasseras på grund av lite slitet utseende, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Läs hela pressmeddelandet