Skip to content

Lagförslag på skattereduktion för reparation av möbler

Cirkulär ekonomiMöbel
Delegationen för cirkulär ekonomi publicerade i april en rapport med förslag på styrmedel som kan påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi, och i dagarna avslutades en remissrunda för stimulanser inom ”hyber-området”, dvs skattereduktion för reparationsarbeten för privatpersoner, där nu också reparation och underhåll av möbler är tänkt att inkluderas.

Förslaget innebär att den skattereduktion som i dag gäller, utvidgas till att även gälla arbeten som sker utanför bostaden, exempelvis på en verkstad. Även reparation och underhåll av möbler, hushållsapparater, trädgårdsmaskiner och barnvagnar inkluderas i den nya skattereduktionen. Till skillnad från rutavdraget ska den nya skattereduktionen kunna utnyttjas även om arbetet utförs utanför hemmet. Dessutom ska hämtning och lämning av en produkt ge rätt till skattereduktion om transporten är en del av reparationstjänsten.

I likhet med vad som gäller för rut- och rotavdraget ges skattereduktion för upp till 50% av arbetskostnaden. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

LÄS OM SKATTEREDUKTIONEN


Du måste godkänna