Unikt renoveringsprojekt för C&D Snickeri

Östermalms saluhall har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år och har fått tillbaka sin forna glans och utvecklats till en modern och hållbar handelsplats. Mellan 2016 – 2020 pågick renoveringen där C&D Snickeri i Falköping fick uppdraget att renovera inredningssnickerier.

C&D Snicker i skriver om projektet, som varit unikt för deras verksamhet, på sin hemsida.

En modern och hållbar handelsplats
Östermalms Saluhall är en av Stockholms stads vackraste tegelbyggnader från sent 1800-tal. Det var 2012 som Stockholms stad fattade beslutet att Saluhallen skulle renoveras. Saluhallen är kulturminnesskyddad vilket innebär att Stockholms Stadsmuseum varit noga med att så mycket som möjligt från originalbyggnaden bevarats. Den stjärnformade planritningen från 1888 har därför återskapats och man har behållit originaldetaljer i form av färger, målningar och snickerier. Östermalms Saluhall har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år och har fått tillbaka sin forna glans och utvecklats till en modern och hållbar handelsplats.

Bevara och tillverkning efter originalutseende
C&D Snickeri har varsamt monterat ned och märkt upp de gamla snickerierna. C&D Snickeris uppdrag har varit att bevara så mycket som möjligt och tillverka ny inredning i originalutseende. I vissa fall har delar ersatts av inredning som genom åren försvunnit, till exempel svarvades nya pelare till salustånden.

Uppdraget har varit unikt för C&D Snickeris verksamhet, säger projektledare Emil Carlson. Kombinationen av nytillverkning och framförallt det omfattande restaureringsarbetet har varit en spännande utmaning.
Detaljerna andas historia och är linoljemålade efter gamla metoder”.

Projektet som för C&D Snickeris del har pågått i fyra år och tusentals timmars arbete senare återinvigdes den 5 mars 2020.
Läs mer på C&D Snickeri.se

Läs även om projektet på Stockholms stads hemsida