Ny plattform för regionala cirkulära initiativ

På tisdagen lanserades en ny internationell digital plattform för cirkulär ekonomi, Circular Regions. Bakom plattformen står Umeå kommun, ESAM och Circular regions och syftet är att lyfta fram regionala, cirkulära initiativ inom offentlig, ideell och privat sektor.


På plattformen går det att söka fram ett stort antal cirkulära verksamheter utifrån olika kontext. Exempelvis efter vilken affärsmodell verksamheten använder och om man riktar sina affärer mot andra företag eller konsumenter.


En annan utgångspunkt är var i livscykelfasen man befinner sig. Om det handlar om tjänster för product-as-a-service, eller om delning, reparation, eller återanvändning av produkter. Annat som innefattas är socialt entreprenörskap, utbildning och hälsa.


Hittills har två regioner anslutit sig, Umeå och Oslo, men initiativet hoppas nu på att många fler regioner ansluter sig med goda cirkulära exempel.
Ett exempel på cirkulärt samarbete som finns med på plattformen är det mellan Gotthards Krog och Martin & Servera. Samarbetet, som fått namnet Svinngott, går ut på att Gotthards Krog tar tillvara frukt och grönt som annars skulle blivit svinn. Två gånger i veckan får Gotthards Krog veta vilka frukter och grönsaker som finns tillgängliga hos Martin & Servera och skapar utifrån det sina lunchmenyer.


Plattformen Circular Regions
Umeå kommun