Rapport om hyrsystem i den cirkulära ekonomin

rapport hyrsystem

Stena Circular Consulting & Cradlenet har tagit fram en rapport som bygger på en analys av hyrsystem i den cirkulära ekonomin.

Hyrsystem beskrivs ofta som att ha många bra effekter för den cirkulära ekonomin eftersom uthyraren naturligt gynnas av att ta hand om produkten, men också som problematiskt då vi som konsumenter har en ovana att hyra många sorters produkter.

Rapporten identifierar nio centrala utmaningar som företag står inför vid en omställning till hyrsystem och verktyg för att hantera dem.

Rapporten finns att ladda ner på svenska här
och på Engelska här