Så kan Delegationen för cirkulär ekonomi gynnas av flytten till Naturvårdsverket

Nyligen samlades ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi för första gången hos sin nya värdmyndighet, Naturvårdsverket. Enligt nye ordföranden Tomas Kåberger har cirkulär ekonomi just nu extra bra förutsättningar.

– Våra frågor har blivit viktigare och potentiellt lönsammare för näringslivet. Höga energipriser gör att återvinning och återbruk blir mer konkurrenskraftigt.

Att Delegationen för cirkulär ekonomi fått Naturvårdsverket som värdmyndighet tror vice ordföranden Annika Helker Lundström kommer göra det lättare att lyfta näringslivets perspektiv. Hon ser fram mot det nya samarbetet.

– Vi kommer närmare experter inom exempelvis cirkularitet och avfall, vilket kan gynna innovationstänket. Det kommer också bli lättare att få hjälp, stöd och förståelse för de frågor Delegationen jobbar med.

Ingela Hiltula, chef för avfallsenheten vid Naturvårdsverket, menar även hon att Delegationen för cirkulär ekonomi passar bra in i Naturvårdsverkets verksamhet.

– Jag tror vi kommer hitta många synergier. Vi ska också säkerställa att det Delegationen fokuserar på blir unikt och inte ”konkurrerar” med initiativ som redan pågår på annat håll inom verksamheten.

Delegationen har i höst också fått fyra nya ledamöter: Caroline Andermatt, vd Myrorna, Anna Graaf, hållbarhetschef White Arkitekter, Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete på Linköpings universitet och Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Delegationen för cirkulär ekonomi