Expertgrupp ska utveckla cirkulär ekonomi i mindre företag

Elin Bergman, operativ chef för Cradlenet, är ordförande i den nybildade expertgruppen.

Allt flerexpertgrupper tar nu plats i arbetet med att ta fram förslag på styrmedel som kan påskynda arbetet mot en cirkulär ekonomi. En av de största grupperna har ambition att engagera så många små- och medelstora företag som möjligt i arbetet.

Elin Bergman, operativ chef för Cradlenet, är ordförande i den nybildade expertgruppen.

– Små och medelstora företag är en jättestor sektor. Varje bransch har sina förutsättningar och utmaningar. Därför är det viktigt att så många som möjligt är med och vi kommer därför bjuda in samtliga av Cradlenets medlemmar, tillsammans med CirEkos och ytterligare som vill vara med och bidra.

Inom ramen för Delegationen för cirkulär ekonomi kommer 10 – 15 expertgrupper att starta – eller fortsätta – sitt arbete. Expertgrupperna arbetar självständigt och
rapporterar i slutet av året till Delegationen som sedan väljer vilka förslag på styrmedel som ska inkluderas i rapporten till regeringen 2022.

Delegationen för cirkulär ekonomi