Anna Carter och Hanna Hagqvist

Hjo kommun organiserar en cirkulär möbelhantering

Hjo kommun ökar cirkulationen på möbler och iordningställer även ett centralt möbelförråd för att minska behovet av lagerförråd ute på enheterna. Det medför att förvaltningens lokaler kan nyttjas på ett mer ändamålsenligt sätt och minskar risken att förvaring av möbler görs på fel sätt.

I en rapport redovisar kommunen hur projektet Cirkulär möbelhantering genomförts hittills och vilka lärdomar som dragits. Rapporten ger också förslag på hur de kan fortsätta utveckla en cirkulär möbelhantering i Hjo kommun som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

LÄS RAPPORTEN

”Istället för att köpa nya möbler ska vi först undersöka möjligheten att återanvända de möbler som redan finns. Vi gör detta för klimatets och miljöns skull men också för att skapa lokala arbetstillfällen. På lång sikt är det också ekonomiskt hållbart att använda möbler som kan leva länge istället för en slit- och slängkultur”, skriver Hjo kommun på sin hemsida.

Annica Carter, hållbarhetsstrateg och Hanna Hagkvist, serviceenheten på Hjo kommun, jobbar med den cirkulära omställningen.

Se filmen om Hjo kommuns arbete
https://vimeo.com/479982179