Vad menas med återbruk?

Ni flyttar med era stolar till ett nytt kontor. Är de återbrukade då? Och är det fortfarande återbruk om bordsskivan bytts till en ny?

Ordet “återbruk” kan ha många olika betydelser i många olika sammanhang. I projektet Cirkulära möbelflöden använder vi “återbruk” som ett samlingsbegrepp för att på diversesätt använda hela eller delar av möbler effektivare eller under längre tid. Återbruk blir därmed ett sätt att undvika att nya resurser utvinns för att användas för produktion av nya möbler.

Återanvändning och återtillverkning men inte materialåtervinning
Projekt Affärsmodells innovation för cirkulära möbelflöden uppmuntrar till olika affärsmodeller som innebär ett utökat användande av hela eller delar av möbler, där vår ambition är en högre grad av återanvändning än ren materialåtervinning.

Ny användare eller ny användning
I projektet menar vi med ”återbruk” att en möbel kan återbrukas; användas igen, av en ny kund när den första användaren inte längre behöver den. Vi kallar det också återbruk då man hittar en ny användning för möbeln i sin egen verksamhet. Ibland kan det till och med vara så att en produkt i sitt andra liv kan användas för en helt annan funktion.
Inom projektet menas alltså med ”återbruk” att:

  • en produkt, eller delar av en produkt, repareras, renoveras eller återtillverkas för användning av en ny eller befintlig kund/brukare, men också
  • utan förändring används för ett nytt ändamål (dvs. där fysisk placering, användningsområde, ägande eller brukare av produkten har ändrats).

Ett exempel
Arkitektbyrån White har under många år arbetat med att återbruka möbler i inredningsuppdrag, såsom att använda en kunds befintliga möbler när de flyttar till en ny lokal. Ibland, och särskilt under senare år, har kunder önskemål om att man ska uppnå en viss procent återbrukat i sitt inredningsprojekt. Läs hela artikeln.

Med återbruk inkluderas då:

  • Att tidigare använda möbler används igen i befintligt skick, men i ny lokal: t.ex att man flyttar med kundens egna möbler vid kontorsflytt, eller köper in begagnade möbler till den nya miljön.
  • Uppdatering av möbler för samma funktion: t.ex att möbler kläs om eller renoveras
  • för att passa ett koncept eller fräschas upp.
  • Uppdatering eller ombyggnad av möbler för en ny form eller funktion: t.ex att bygga nya saker av gamla bordsskivor.
  • Ett höj- och sänkbart bord där bordsskivan är sliten och har bytts ut räknas alltså som återbrukat, likaså en lampa som fått ny skärm.

Olika återbruksmått
Vid inredning av en ny miljö är det vanligt att som i exemplet med White ovan räkna andel möbler som återbrukats. Andel återbrukat räknas här då enklast i ”antal” möbler som på detta sätt fått nytt liv. Om 8 av 10 stolar varit använda sedan tidigare blir återbruksgraden 80%.
Det finns även andra sätt att räkna grad av återbruk, tex hur stor del av en produkt som är återbrukad mätt i vikt eller värde.

Läs mer i Snabbfakta ”Cirkularitetsmått ”.Detta är ett utdrag ur kapitel ett -cirkulär ekonomi, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden. Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet