86 % återbrukat i Telias lokaler i Luleå

Telia Companys lokaler i Luleå är av ett slag för sig. Redan från början hade Telia en högt ställd vision om det nya kontorets hållbarhet – 80 procent av all inredning i det 6 000 kvadratmeter stora kontoret skulle vara återanvänd. White Arkitekter ledde arbetet och 2016 var lokalerna klara.

Projektet Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelföden arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Projektet avslutades i februari 2020, men arbetet med att skapa cirkulära möbelflöden fortsätter. Projektet har haft flera samarbetspartners, bland annat White Arkitekter.

Kartläggning av befintlig inredning

Inledningsvis utfördes en utredning gällande den befintliga inredningen. Utredningen resulterade i en inventeringslista, komplett med bilder och mått på tio tusentals produkter och möbler från en handfull olika kontor i Stockholmsregionen. Listan lämnades sedan över till oss och var ett av de tyngsta styrande dokumenten under hela projektet. Tidigt involverades externa möbelleverantörer, snickare och projektledare i det som blev en grupp för det gränsöverskridande samarbete som skulle pågå i två års tid och som resulterade i en nominering till Sveriges snyggaste kontor 2017.

Ny klimatsmart projektform

Parallellt med det ingående konceptarbetet började en grund ta form för hur teamet skulle ta sig an återbruket. Projektet blev en logistisk övning som banade väg för en ny klimatsmart och ekonomiskt gynnsam projektform där produkter noggrant valdes ut, transformerades och så småningom sändes iväg till Luleå i omgångar. Under den mest intensiva perioden av projektet flyttade teamet in i en studio som kom att bli den hubb från vilken designarbetet drevs fram till den punkt då endast inflytt återsto.

Det är fantastiskt kul att vårt driv gällande utveckling av återbruk och cirkularitet fått sådan här uppmärksamhet. Att vara nominerade till Sveriges snyggaste kontor 2017 innebär ett litet steg framåt för White – men ett stort steg framåt för hållbara processer inom hela inredningsbranschen.

Kristoffer Jonsson, ansvarig inredningsarkitekt.
Världens mest återbrukade kontor

Invigningen ägde rum i början av december 2016. Vid färdigställande kunde det konstateras att det tidigare ställda målet på 80 procent återbruk hade överträffats – resultatet visade en siffra på 86 procent vilket gör Telia Companys kontor i Luleå till världens mest återbrukade kontor i sitt slag. Projektet för Telia Company i Luleå är ett banbrytande projekt ur många synvinklar. Tillsammans med samarbetspartners har White skapat en världsunik arbetsplats för de 700 medarbetarna med aktivitetsbaserade kontorsytor, kundfront, matsal och lounger till 20 procent lägre kostnad för vår kund, jämfört med om projektet avsett ett kontor med ny inredning.

Läs mer och se bilder
Utbildningsmaterial om cirkulär ekonomi
Vad menas med återbruk?