Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Utvecklingen av ny resurs- och kostnadseffektiv produktionsprocess för cellulosa fibrer med låg miljöpåverkan är nödvändigt för att realisera visionen om en skogsbaserad textilindustri i Sverige. Våtspinning av cellulosa, löst i kall NaOH har potential att bli ett konkurrenskraftigt alternativ. Målet med detta projekt är att använda röntgenspridningstekniker för att analysera hur vi kan påverka gelbildningskinetik och lösningarnas struktur, såväl som strukturen hos spunna fibrer, genom att använda olika tillsatser i lösningsmedlet. Projektkonstellationen involverar att litet företag, TreeToTextile AB, forskningsinstitutet Swerea IVF, samt en akademisk partner vid Lunds Universitet.

 

Organisation: Lunds universitet

Webbsida: https://www.vinnova.se/p/textilier-fran-trad-processoptimering-genom-rontgenspridningsanalys/

Kontakt: Ulf Olsson

Var: Sverige

Finansiering: Vinnova

Rapport:

Verktyg: