Projekt BaltSe@nioR 2.0 skapar användarvänliga miljöer för seniorer

I BaltSe@nior 2.0 förenas olika aktörer inom kommuner, region, myndigheter, näringsliv, universitet och organisationer från nio olika länder. Tillsammans arbetar dem för att skapa innovativa lösningar för trygga och säkra miljöer för seniorer.

Projektet kommer tillsammans med företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer att identifiera seniorers behov i olika miljöer och skapa ändamålsenliga och integritetsbevarande innovativa lösningar avseende service och design som leder till en användarvänlig miljö såväl inomhus som utomhus. En del är även att skapa IT-lösningar för ökad trygghet och säkerhet i miljön.  

Organisation: Högskolan i Skövde

Webbsida: https://www.his.se/Samverka-med-oss/Valj-Hogskolan/Samverkansplattformar/BaltSenioR-20/

Kontaktperson: Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad Institutionen för hälsovetenskaper

Finansiering: Interreg Östersjöprogrammet

Var: Västsverige