Skip to content

Hyra möbler

ForskningMöbel
Att du någon gång har hyrt en fjällstuga eller en bil är högst sannolikt. Men har du någon gång slagits av tanken att man även kan hyra möbler, och till och med en begagnad restaurerad stol?! Det är faktiskt sant! Det finns företag och organisationer som erbjuder detta. Dessutom kan någon annan sköta om möblerna åt dig.

Att hyra möbler är ett alternativ till att köpa möbler. Att hyra möbler är ett sätt att bidra till en cirkulär omställning där resurser tas tillvara och återanvänds på ett bättre sätt i stället för att produkter tillverkas och slängs. En omställning där nyttjare och brukare av möbler uppmuntras hyra istället för att ”köpa och slänga” bidrar på ett bättre sätt till en cirkulär omställning.

På vilka olika sätt erbjuds uthyrning av möbler?
Som nämns ovan handlar det både om nytillverkade och begagnade möbler. Vissa aktörer på marknaden har specialiserat sig på att köpa/samla in använda möbler och ”fixa till dem” och sedan hyra ut dessa. Andra aktörer erbjuder att hyra deras original- tillverkade möbler istället för att sälja dem. Att sköta om möbler så att de både håller längre och att de är fräscha erbjuds i olika servicenivåer från uthyrarna. Det finns idag även en liten men växande marknad för uthyrning av möbler och även kompletta arbetsplatser. De som hyr ut möbler är bl.a. traditionella möbelproducenter och återförsäljare samt så kallade möbelhotell.

Såhär gör du för att hyra möbler
Övertyga dig själv om att miljön behöver omvårdnad och fundera på vilket sätt du själv kan agera. Detta låter som en självklarhet, men det är utifrån sin egen övertygelse man brukar agera. Är du i en organisation så handlar det om att påverka andra. Exempel på företag och organisationer som hyr ut möbler (februari 2019) är:


Detta är ett utdrag ur kapitel tre – Cirkulära erbjudanden, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna