Skip to content

När nya möbler behövs

ForskningMöbel
Behöver din organisation köpa splitternya möbler? Här kommer några praktiska tips!

När helt nya möbler behöver införskaffas är det självklart att planera för ett långt möbelliv, och när produkten, långt in i framtiden levt färdigt ska den kunna återföras till naturen utan negativ miljöpåverkan. Det bör vara målet vid beställning av nya möbler redan idag och fullkomligt självklart i en framtida cirkulär ekonomi.

Fler och fler inköpare har visionen att inreda helt eller delvis med återbrukade möbler och skapar processer/program för att vårda de möbler som redan finns i organisationen. Även om det finns fler och fler aktörer som erbjuder återbrukade möbler på ett professionellt sätt så kommer det inom överskådlig tid finnas behov för nyproducerade produkter.

Rekommendationer om nyköp behövs
Börja med att ställa frågan om ni verkligen behöver köpa nya möbler –
kan ett alternativ vara att hyra möblerna istället eller köpa möblernas funktion? (läs mer i Snabbfakta ”Hyra möbler”). Hyres- och framförallt funktionsförsäljning kan säkerställa att möblerna används flera gånger och där aktören som erbjuder möblerna har incitament att välja möbler producerade för att hålla länge.

Försök välja tidlös formgivning – En svår uppgift och något som är svårt att sätta siffror på eller göra en handbok kring. Ett tecken i tiden är att två auktionsföretag aktiva inom möbelsegmentet nyligen instiftat varsin utmärkelse för tidlös design då detta kan kopplas till merförsäljning via dessa kanaler.

Välj möbler av hög, teknisk kvalitet – Kräv att möblerna håller länge. Gärna lång garanti på minst fem år. Om tillverkaren inte vill ge en sådan garanti så kanske man ska prata med alternativa leverantörer. Säkerställ att möblerna tål renovering både en, två och fler gånger. Vid funktionsköp blir garantitiden ointressant då det är säljaren som garanterar en viss funktion från en specifik möbel.

Välj möbler som är enkla att renovera – Är möblerna konstruerade på ett sådant sätt att de är enkla att byta delar på? Går det att uppgradera klädsel? Ju enklare det är att hålla möblerna i gott skick desto längre liv kan de förväntas ha. Undersök om leverantören kan leverera reservdelar till möblerna och vad reparation och renoveringsarbeten kostar.

Välj miljömärkt – Möbelfakta och Svanen är två aktuella märkningar som är starka på rådande marknad och som kontinuerligt uppdaterar sina krav/kriterier för att svara mot skärpta krav. I nuläget berättar märkningarna vad produkterna inte innehåller [sic!] men i takt med högre krav kommer fler och fler att ställa krav på att aktörerna berättar exakt vad produkterna faktiskt innehåller.

Välj miljövänliga material, gärna återvunnet – Till stor del kommer miljövänliga material på köpet genom att välja miljömärkt enligt ovan. Dock skadar det inte att gå steget läng- re och verkligen säkerställa att alla ingående material i produkten är miljöneutrala och att inga skadliga kemikalier används om det inte är absolut nödvändigt för att svara på specifika krav (t ex inom förskola eller krävande vårdmiljöer). En god vana är ju också att alltid kontrollera om det finns produkter som svarar mot era krav och som är tillverkade helt eller delvis av återvunna material.


Detta är ett utdrag ur kapitel tre – Cirkulära erbjudanden, från utbildningsmaterialet “Var en del av den cirkulära omställningen! Inblickar och diskussionsfrågor om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler” . I materialet lär du dig mer av den informationen som tagits fram under projekttiden.Utbildningsmaterialet består av åtta olika kapitel, vi har sammanfattat respektive kapitel.
Här hittar du hela utbildningsmaterialet


Du måste godkänna