Skip to content

Kungsbacka först med avtal om cirkulära tjänster för arbetskläder

Cirkulär ekonomiGoda exempel
Kungsbacka har som första kommun slutit ett avtal med två reparationstjänster för kläder. Avtalet innebär att företagen kommer att anlitas när kommunens arbetskläder behöver lagas eller ändras.

Ett av företagen är Malmöbaserade Repamera, som startade 2017 och i dagsläget har tre anställda skräddare.

– Jag är faktiskt väldigt stolt över att få möjligheten att hjälpa till att göra Kungsbacka kommun ännu mer cirkulär. Vi tillgängliggör skrädderitjänster för privatpersoner i hela Sverige, men det verkar finnas en lucka som vi hoppas kunna fylla vad gäller lagning av kläder i större volymer från företag och offentlig sektor, säger Henning Gillberg, vd på Repamera.

Batteri av reparationstjänster

Enligt Anna Hallin, hållbarhetssamordnare på Kungsbacka kommun, är avtalet med Repamera bara första steget mot en mer hållbar konsumtion. Tanken är att kommunen ska ta fram ett batteri av reparationstjänster, eller cirkulära tjänster, för interna inköp.

Förutom Repamera har ytterligare ett avtal slutits med ett lokalt företag, K2C, för lagning och ändring av kommunens arbetskläder.

K2C i Kungsbacka är ett arbetsintegrerat socialt företag som startade upp 2017 med att reparera cyklar från kommunens återvinningscentraler. Därefter utökades verksamheten med ett skrädderi. Idag har företaget 13 fast anställda som tidigare stått långt från arbetsmarknaden.

Kungsbacka kommun arbetar också med att styra upphandlingen mot att bli mer cirkulär.

– Eftersom allt avfall som uppkommer börjar med ett inköp är det i inköpsprocessen vi kan styra mot varor som håller länge, är möjliga att reparera och uppgradera och som inte innehåller farliga ämnen som försvårar återvinning, säger Anna Hallin.

Kommunen är också ansluten till kampanjen ModUpp2020 med målet att 50 procent av de varor och tjänster kommunen köper ska vara hållbarhetsmärkta.

Läs mer i pressmeddelandet från Kungsbacka kommun.


Du måste godkänna