Södra och Lenzing ska skapa textilåtervinning i världsklass

Tillsammans ska massaproducenten Södra och Lenzing, leverantör av vadbaserade textilfiber, arbeta för att hantera utmaningarna med återvinning av textilavfall och för att utveckla en cirkulär textilindustri.

Företagen har båda i flera år jobbat med övergången till en hållbar och cirkulär textilindustri. Nu tar de nästa steg och ingår ett samarbete för att ytterligare stärka arbetet. I det nya samarbetet ingår såväl ett kunskapsutbyte som en gemensam processutveckling. Även produktionskapaciteten av Södras Oncemore®-massa ska utvecklas. Målet är att årligen hantera 25 000 ton textilavfall för inblandning i massatillverkningen från och med år 2025.

Läs hela pressmeddelandet om samarbetet här.