Riksrevisionen: Dålig information om skatteregler för delning

Allt fler aktörer köper eller säljer tjänster via olika typer av digitala delningsplattformar, men har svårt att veta vilka skatteregler de ska följa. Det menar Riksrevisionen som nu efterlyser bättre information från Skatteverket.

Riksrevisionens granskning visar att det finns mycket övrigt att önska vad gäller Skatteverkets arbete med att informera om hur delningsekonomin ska beskattas vad gäller sociala avgifter, moms och skatt.

– Ibland är det otydligt vem som ska göra vad och hur, och ibland saknas hänvisningar till viktig information. I enstaka fall förekommer också inaktuell information och felaktiga hänvisningar, säger Max Dahlbäck, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen rekommenderar nu Skatteverket att förbättra informationen på sin webbplats om hur inkomsterna ska deklareras och förtydliga den interna ansvarsfördelningen för att förmedla informationen.

Nytt rapporteringssystem 2023

Vidare rekommenderas regeringen att förbereda för det nya europeiska rapporteringssystem som införs 2023. Det ställer krav på att digitala plattformar ska rapportera in inkomster från delningsekonomin till skattemyndigheterna.

Systemet bör förberedas genom att förtryckta uppgifter kommer med i inkomstdeklarationen, menar Riksrevisionen. Vidare bör möjligheterna att låta rapporteringssystemet omfatta även svenska utförare vid svenska plattformar utredas.

Läs mer på Riksrevisionen