Tredimensionell produktcirkularitet – en rapport från RISE

Forskare vid RISE beskriver i en rapport hur en tredimensionell produktcirkularitet lättare kan förankra cirkulär ekonomi till vanliga principer och samtidigt ge sina utövare flexibilitet i hur man mäter den i sina specifika sammanhang.
Forskarna, Robert Boyer, Ann-Charlotte Mellquist, Mats Williander, Marcus Linder, Peter Algurén, Emanuela Vanacore, Agnieszka Hunka, and Emma Rex vid RISE Research Institutes of Sweden AB, förklarar de tre dimensionerna och hur de arbetar med industrin och statliga partners för att mäta dem.
De tre dimensionerna som nämns i rapporten är följande:
  1. Material recirculation: produkter ska bestå helt och hållet av material som återvinns från viss tidigare användning (t.ex. återtillverkat eller återvunnet) snarare än sammansatt av jungfruligt material.
  2. Utilization: produkter ska användas ofta snarare än passiv förvaring
  3. Endurance; produkter ska behålla sitt värde över tid, snarare än att bli fysiskt nedbrutna eller irrelevanta (t.ex. föråldrade).
    Organisation: RISE, Research Institutes of Sweden AB Webbsida: https://www.ri.se/sv Kontakt: Robert Boyer, Senior Researcher, RISE Sustainable Business Var: Västsverige