Världens första maskin för storskalig textilsortering tas i bruk

24 000 ton textil per år. Så mycket kan världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering sortera. Nu finns den trettio meter långa maskinen på plats hos Sysav i Malmö. En satsning som tros revolutionera svensk textilåtervinning och skapa nya marknader för textilavfall.

Anna Jarnehammar, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet, ser positivt på att anläggningen för automatisk textilsortering nu finns på plats.

– Det här är pusselbiten som har saknats för att kunna materialåtervinna textil i stor skala. Det kommer att ge miljövinster och stärka Sveriges position som föregångsland inom innovation och cirkulär ekonomi.

Även Peter Engström, vd på Sysav, är stolt över att företaget kan bidra till omställningen mot en mer hållbar textil- och modeindustri.

– Med Siptex-anläggningen som ny del i värdekedjan kan andra aktörer skala upp sina processer och återvinningen av textil ta fart på riktigt. Det är en hållbar investering, både för Sysav och för miljön.

Siptex står för ”Svensk innovationsplattform för textilsortering”. Det stöttas av Vinnova och är ett steg tre-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter.

Den nya anläggningen kan – med hjälp av optiska sensorer och nära-infrarött ljus – sortera textil efter färg och fibersammansättning. Detta gör det möjligt att hantera stora textilflöden samtidigt som man kan producera textilfraktioner som matchar textilåtervinnarnas och textilföretagens behov.

I full drift kommer anläggningen ha kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år. Potentialen att öka textilåtervinningen i Sverige är stor. I dagsläget återvinns bara några få procent av allt textilavfall. Det mesta kastas i hushållssoporna och förbränns.

Läs mer på Sysavs hemsida.