Skip to content

EU-länder sena med avfallslagstiftning för cirkulär ekonomi

ÅtervinningCirkulär ekonomiForskning

Många EU-länder dröjer med att införa EU:s paket för cirkulär ekonomi i nationell lagstiftning. Den europeiska miljöorganisationen EEB har kartlagt införandet och konstaterat att 16 av 27 medlemsländer är sena med införandet av EU:s fyra direktiv från 2018, som reglerar återvinning,
producentansvar och förbud mot deponi. Sverige är ett av de länder som varit sena med implementeringen, även om lagstiftningen nu kommit på plats. I rapporten kommenteras Sveriges möjligheter att nå återvinningsmålen enligt direktiven. En avgörande utmaning för svensk del anses vara övergången från förbränning till återvinning.

Läs mer på ENDS Europe hemsida.


Du måste godkänna