Skip to content

Kan pandemin få oss att konsumera mindre?

AnvändningCircular Hub
Kan coronapandemin lära oss att konsumera mindre? Det ska Magnus Boström, forskare vid Örebro universitet, undersöka.

Bakgrunden är att pandemin medfört att många tvingats ändra eller helt sluta med viss konsumtion. Syftet med studien är att få ökad kunskap om konsumenters erfarenheter, insikter och lärdomar av ändrade och inställda köpvanor.

Studien har delats upp i fem teman. “Det första temat handlar om längtan av konsumtion, följt av hur man kan bekräfta sociala relationer via icke-konsumtion eller alternativ konsumtion”, säger Magnus Boström.

Vidare ska Magnus Boström undersöka tidsmässiga och rumsliga aspekter, och sist undersöker han vilka nya kompetenser och socialt stöd som behövs för att konsumenterna ska undvika överkonsumtion.

Läs mer om studien här.

Läs 2020 års rapport om framtidens konsumtion framtagen av Science Park Borås och Kairos Future.


Du måste godkänna