Umeå utbildar i cirkulär upphandling

Umeå kommun vill vara en föregångare i Sverige när det gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi. Nu sprids kunskaperna till upphandlare och kravställare i kommunen.

Redan för sex år sedan reste representanter för Umeå kommun till Köpenhamn och fick uppleva att cirkulär ekonomi är ett sätt att tänka. Det blev ett startskott, en ögonöppnare. Nu gör den egna kommunen likadant.
Bland annat genom att starta utbildningar i cirkulärt tänkande.

Samtliga avdelningar i stadshuset har fått en grundläggande utbildning i cirkulär ekonomi. Men inte bara det. Under 12 månader har dessutom kommunens tio upphandlare vid två tillfällen fått utbildning i hur de kan ta klimathänsyn och tänka cirkulärt vid upphandlingar. Det har också tagits fram en webb-utbildning som belyser cirkulär ekonomi och varför klimathänsyn bör tas vid upphandlingar. Målsättningen är att denna ska bli en naturlig del i processen.

Även IVL Svenska Miljöinstitutet har kopplats in. De ska undersöka kommunens upphandlingsprocesser och befintliga avtal. Allt för att se hur de kan förbättras med hänsyn till cirkulär ekonomi. Rapporten väntas bli klar i september.

Läs mer i originalartikeln på Delegationen för cirkulär ekonomi