Debatt: ”Ny expertmyndighet krävs för att förverkliga strategi för cirkulär ekonomi”

I en debattartikel i Dagens Nyheter välkomnar 14 experter regeringens nationella strategi för cirkulär ekonomi. Men för att förverkliga strategin på bästa sätt behövs en ny expertmyndighet för cirkularitet och resurseffektivitet, menar bland andra Ola Alterå, ordförande Mistra REES, Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet och Anders Wijkman, styrelseordförande Circular Sweden.

Visserligen är inrättandet av ett tvärpolitiskt klimatkollegium ett steg i rätt riktning, menar debattörerna. Men tidigare erfarenheter pekar framför allt på att lagstiftning och styrmedel är de mest effektiva sätten att främja teknisk innovation och klimatsmarta beteendeförändringar.

Därför behövs en ny myndighet som får i uppdrag att utveckla nya regelverk, riktlinjer och styrmedel för att främja smartare resursanvändning – inom såväl privat som offentlig sektor.

I uppdraget skulle också ingå att utveckla metoder och tillvägagångssätt för att ställa om offentliga varu- och tjänsteinköp i en mer cirkulär och resurssmart riktning.

Genom en dedikerad expertmyndighet skulle Sverige ges ett kraftfullt verktyg som på sikt skulle kunna göra oss till en global ledarnation inom cirkularitet och resurseffektivitet, avslutar debattörerna.

Läs hela debattartikeln hos Dagens Nyheter.