Två nya upphandlingsstöd för cirkulär ekonomi och hållbar plastanvändning

Upphandlingsmyndigheten lanserar två nya stöd för att upphandla cirkulärt och för en mer hållbar plastanvändning i offentlig sektor. Stöden riktar sig till flera roller, såsom politiker och beslutsfattare, miljösamordnare, beställare i offentlig sektor, upphandlare och leverantörer.

Anledningen till att stöden riktar sig till flera olika målgrupper är att det krävs en omställning i hela organisationen för att lyckas med cirkulär upphandling, menar Upphandlingsmyndigheten.

– Behoven till ett inköp finns ofta långt ifrån inköpsorganisationen och det är därför viktigt att alla är med på att tänka cirkulärt. Upphandling för en cirkulär ekonomi är inget som kan drivas av en inköpsavdelning ensamt. För att lyckas behöver det vara tydligt i organisationen att det är hållbarhet som gäller i alla led. Det är alltså en omställning i hela organisationen likväl som i det enskilda inköpet, säger Nassira El Kadaoui, strateg på Upphandlingsmyndigheten.

De två stöden är tänkta att ta ett helhetsgrepp kring frågan om upphandling för en cirkulär ekonomi, respektive hållbar plastanvändning.

Stödet för upphandling för att främja en cirkulär ekonomi tar bland annat upp:
  • Verktyg för omställning, såsom avfallstrappan och mål och strategier för cirkulär ekonomi
  • Cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen
  • Hållbarhetskriterier för cirkulär ekonomi
  • Affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi
  • Lärande exempel – hur offentliga organisationer och leverantörer arbetar med olika affärsmodeller som främjar cirkulär ekonomi.

Stödet för att planera och genomföra en hållbar plastupphandling tar upp inköp inom ett flertal områden som förpackningar och emballage, livsmedel och måltidstjänster, event och konferens, bygg och fastighet samt vård. Det innehåller även en guide för olika plastsorter, exempelformulär för inventering och behovsanalys inför en hållbar plastupphandling, samt lärande exempel för en hållbar plasthantering.

Läs mer om upphandligsstöd för att främja cirkulär ekonomi.

Läs mer om hållbar plastupphandling.

Inom Circular Hub pågår projektet Cirkulär kommun där man genom att arbeta med hur man kan ställa cirkulära hållbara krav vid inköp och upphandlingar vill skapa ökad förståelse och därigenom hjälpa Västra Götalandsregionens kommuner att göra fler och mer strategiskt genomtänkta cirkulära inköp.

Läs mer om projektet Cirkulär kommun här.