Han simulerar vinnare och förlorare på cirkulär ekonomi

En ny avhandling som lagts fram vid Linköpings universitet vänder och vrider på cirkulär ekonomi. Bland annat visar avhandlingen att konsumenter kan bli vinnare på att hyra istället för att köpa, men att den cirkulära ekonomin åtminstone initialt kan ge högre kostnader för företagen.

I avhandlingen försöker forskaren Raphael Wasserbaur ge en överblick över vilka effekter det får för företag och konsumenter, om vi lämnar den linjära ekonomin, där varor tillverkas, köps, används och kasseras, till förmån för en cirkulär ekonomi.

Avhandlingen omfattar fyra delstudier, varav en jämför uthyrning respektive försäljning av tvättmaskiner ur ett hållbarhetsperspektiv.

Mindre resursuttnytjande

En slutsats är att det ger ett betydligt mindre resursutnyttjande om kunder hyr i stället för att köpa tvättmaskiner. Detta delvis beroende på att företagen efter uthyrningsperioden renoverar maskinerna och sedan hyr ut dem en andra gång, det vill säga en form av återanvändning.

– En annan kanske lite oväntad effekt är att låginkomsttagare får råd med dyrare premium-maskiner, som ofta har lägre energiförbrukning. Att köpa de här maskinerna hade blivit för dyrt, säger Raphael Wasserbaur.

Raphael Wasserbaur har också jämfört användandet av egna tvättmaskiner med tvättstugor där hyresgäster delar på gemensam utrustning. Även om slitaget i tvättstugorna kan vara större är de ur hållbarhetssynpunkt ändå överlägsna.

En av de andra delstudierna visar att uthyrning initialt ger företagen högre kostnader. Det kan ta så lång tid som tio år innan de positiva effekterna väger över.

Livslångt ansvar

– Hyr företaget ut en vara innebär det ett större åtagande än vid försäljning, egentligen ett livslångt ansvar under produktens hela livscykel. Det gör till exempel att efterfrågan på service kan öka mycket kraftigt. På längre sikt kan företagen strömlinjeforma och effektivisera denna, men det tar tid.

Raphael Wasserbaur.
Foto: Linköpings Universitet

En sak som Raphael Wasserbaur lärt sig under resans gång är hur mycket mer komplex den cirkulära ekonomin är.

– Den är mycket diversifierad och påverkas av en rad olika faktorer på olika nivåer, alltifrån politik och lagstiftning till konsumentbeteende och beslut i företagen, säger Raphael Wasserbaur.

Läs mer om avhandlingen