Skip to content

Cradlenet startar Sweden Circular Hotspot

Cirkulär ekonomicradlenet

Cradlenet startar Sweden Circular Hotspot, som ska tillhandahålla tjänster för att hjälpa svenska och nordiska företag att bli cirkulära.

Sweden Circular Hotspot kommer driva den svenska delen av det nordiska initiativet Nordic Circular Hotspot, en cirkulär samverkansplattform på nordisk nivå som Cradlenet är en av initiativtagarna till.

Initiativet har tillkommit efter förebild från andra europeiska länder, bland annat Nederländerna, där cirkulära hotspots finns sedan länge.

Som ansvarig för att driva den operativa verksamheten i den nya satsningen anställs Cradlenets vice ordförande Elin Bergman.

– Efter att regeringens cirkulära strategi och handlingsplan är på plats ser vi en allt större efterfrågan från våra medlemmar och andra företag och organisationer att få hjälp i processen att bli cirkulära, säger Elin Bergman.

Cirkulär hotline
Satsningen innebär att Cradlenets medlemmar kan ta del en rad nya tjänster och nätverksmöjligheter, såsom temamöten, en cirkulär hotline och rabatterat konsultstöd.

– Till vår hotline kommer alla företag kunna ringa och ställa frågor om sådant som rör cirkulär ekonomi, om de står inför några särskilda utmaningar eller vill ha koll på vad som sker på EU-nivå till exempel, berättar Elin Bergman för Miljö Online.

För medlemsföretag blir det kostnadsfritt att få experthjälp, medan övriga får betala. För större uppdrag kan företag anlita Cradlenet, som kan utföra dem i samverkan med deras partnerföretag, Rise, eller andra samverkanspartners.

Ytterligare en nyhet är att Nordic Circular Hotspot kommer starta en ny digital plattform som samlar all relevant information om cirkulär ekonomi i Norden. Allt ifrån projekt- och forskningsrapporter till experter, information om nätverk och organisationer inom området.

– Plattformen kommer troligtvis igång i juni i år, säger Elin Bergman.

Läs mer på Cradlenet


Du måste godkänna