Bild på materialåtervinning

Studie: Stora brister i cirkulära verktyg

Bild på materialåtervinning

Många av de verktyg som finns för att hjälpa företag att bli mer cirkulära är alldeles för ensidiga. De räknar bara med återvinning och glömmer bort andra aspekter som återanvändning, reparerbarhet och social hållbarhet. Det visar forskning vid Högskolan i Halmstad.

En övergripande brist som forskarna pekar på i studien är att det ännu – trots att det gått lång tid – inte finns någon tydlig definition av vad cirkulär ekonomin är och vad som ingår i den. Det gör det svårare för företag som vill bli cirkulära att veta var de ska börja.

– Företagen frågar sig hur de ska veta vilka insatser som gör att företaget faktiskt blir mer cirkulärt. Vilka mått ska de använda och vilka jämförelser ska de göra, säger Marie Mattsson, professor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad, en av forskarna som står bakom studien. Företagen får heller inte den hjälp av de cirkulära verktyg som finns på marknaden.

I den aktuella studien granskas 38 olika verktyg, både sådana som beskrivs i vetenskaplig litteratur och praktiska sådana. Genomgående har verktygen stora brister.

– Ett exempel är den sociala hållbarheten, en avgörande dimension som inte tas ordentligt i beaktande i många verktyg. Är den med begränsas den ofta till att handla om anställda och kunder utan att inkludera samhället i stort och lokalsamhället, säger Mariana Cardoso Chrispim, postdoktor i miljövetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Handlar inte bara om att återvinna

Det som verktygen oftast föreslår företagen för att bli mer cirkulära är att återvinna. Men cirkulär ekonomi handlar inte enbart om att återvinna, menar Mariana Caroso Chrispim. Det handlar också om att återanvända, reparera och förändra funktionen.

Marie Mattsson påpekar också att cirkulär ekonomi består av många nivåer.

– Förutom att hushålla med råvaror, använda mindre energi och vatten måste du se till helheten, som att det även krävs en bra arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor, och att företagen samarbetar med andra företag i industriella symbioser.

Forskarna har nu tagit fram en guide som ska underlätta för företagen att komma i gång, att få med alla nyckeldimensioner och kunna navigera bland de olika verktygen som finns oberoende av bransch och affärsmodell.

– Guiden kan vara ett sätt för företag som vill gå steg för steg och se vilken nivå de vill lägga sig på och vilket verktyg som passar det specifika företaget, säger Mariana Cardoso Chrispim.

The underrepresented key elements of Circular Economy: A critical review of assessment tools and a guide for action

 

artikel publiceras i samarbete med Miljö Online