Bild på rapport från Nordiska Ministerrådet

”Norden kan ta täten i den globala cirkulära omställningen”

Bild på rapport från Nordiska MinisterrådetCirkulära affärsmodeller och cirkulär ekonomi. Det kan bidra till att bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt Norden. Nu visar en ny rapport från Hagainitiativet på möjligheterna för de nordiska länderna att samarbeta kring den cirkulära omställningen.

Hagainitiativet lyfter i sin rapport lyfter man fram tre områden där cirkulära affärsmodeller ses ha störst potential:

  • Livsmedelsproduktion
  • Sällsynta jordartsmetaller, metaller och råvaror
  • Värme och förnybar energi.

Enligt Hagainitiativet är samarbete mellan de nordiska länderna av stor betydelse. Man nämner gemensamma strategier, att harmonisera standarder samt att utbyta både erfarenheter och lärande från föregångare.

– Det finns en stor outnyttjad potential för Norden att ta täten i den globala cirkulära omställningen, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet. Cirkulär ekonomi är dessutom viktigt för lägre beroende av globala leveranskedjor som lätt störs av geopolitiska kriser.

Rapporten har tagits fram inom visionsprojektet Klimatneutralt Norden Projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, drivs av Hagainitiativet, Skift Business Climate Leaders och Climate Leadership Coalition.

Läs rapporten