Circularity Gap Report polen

Därför är Polens ekonomi mer cirkulär än Sveriges

Circularity Gap Report polen

Allt fler länder mäter hur cirkulära deras ekonomier är genom att göra Circularity Gap Reports. Senast ut är Polen, som visade sig ha en ekonomi som är mer cirkulär än både Sveriges och Norges.

Enligt rapporten är Polen 10,2 procent cirkulärt. Det är betydligt bättre än Sverige, som är 3,4 procent cirkulärt och Norge som endast når upp till 2,4 procent.

Elin Bergman, Cradlenet, ser flera förklaringar till varför Polen lyckas bättre.

– Polen har en tradition att ta god hand om sina om saker, att köpa kvalitet, reparera och uppgradera, säger hon.

I Sverige är vi betydligt mer ”konsumtionstunga” än i Polen. En polsk medborgare konsumerar i genomsnitt 14 ton material per år. I Sverige är den siffran 25 ton.

Exporterar

En annan skillnad, enligt Elin Bergman, är att Sverige producerar väldigt mycket råvaror från exempelvis gruvnäringen och skogen som vi sedan exporterar. Och det som går på export återcirkuleras inte tillbaka in i den svenska ekonomin.

– Även byggsektorn skiljer sig åt. Vi bygger så mycket nytt och funderar inte på hur vi kan nyttja och effektivisera de byggnader vi redan har. Så ser det inte ut i Polen.

Även om Polen konsumerar betydligt mindre material per person, är konsumtionen ändå dubbelt så hög mot vad som kan sägas vara hållbart.

Landet har också ett starkt beroende av fossil energi, främst kol, som ger en ”smutsig” produktion.
Vad kan då Polen lära från Sverige vad gäller cirkularitet?

– Vi har en strategi eller handlingsplan, vilket Polen saknar. Den är kanske mest en skrivbordsprodukt men jag tror ändå att det var bra för dem att höra var nivån i våra länder ligger, säger Elin Bergman.

Circularity Gap Report Poland

se även Circularity Gap Report Sverige

 

nyhet publicerad i samarbete med Miljö Online