Skip to content

Produktion för en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi
Att ställa om till cirkulär produktion kräver ofta nya affärsmodeller och nya sätt att tänka i alla led. Inom produktion kan till exempel mer flexibla produktionssystem byggas vilket möjliggör snabba omställningar. Att implementera automation i produktionen bidrar även till större flexibiblitet.

Under ett webbinarium om produktion för en cirkulär ekonomi fick deltagarna höra Carin Rösio, docent vid avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och Henrik Lövetoft, CEO vid Rebl Industries AB som berättade om hur rekonfigurerbara produktionssystem och robotar i produktion möter framtidens produktutveckling och tillverkningskrav.

Produktion efter volym och produktvariation

Rekonfigurerbar och förändringsbar produktion handlar om produktionssystem som snabbt kan anpassas till förändringar. Idag behöver kunna erbjuda en större variation produkter där volymen per variant är relativt låg. Det innebär att vi behöver hitta sätt att kunna producera på ett effektivt sätt och erbjuda produkter anpassade efter volym och produktvariation. Genom att bygga produktionslinor i moduler möjliggörs en snabb produktionsomställning.

Därför behövs förändringsbara produktionssystem

Behovet av rekonfigurerbara produktionssystem kommer succesivt att öka då det märks en ökning av:

  • Kundkrav för nya funktioner
  • ökat antal marknadssegment
  • Ökade regionala och lokala krav
  • Nya material och tekniker
  • Konkurrens och tryck för att skilja sig från andra
  • Förändrade lagkrav
Att tänka på
Tips för att bygga enkla system som ska gå att förändra
  • Modularitet – bygg en produktionslina i moduler som kan lyftas ut och in vid behov.
  • Integrerbarhet – moduler med standardiserade gränssnitt skapar möjlighet för vidare utbyggnad.
  • Diagnostiserbarhet – Gör det möjligt att snabbt kunna identifiera kvalitets- och tillförlitlighetsproblem.För att hantera detta kommer mer och mer modern teknik
  • Mobilitet – För att snabbt kunna flytta och installera moduler.
Samarbeta mellan produktutvecklingsprojekt

Den stora utmaningen idag är att produktionsutvecklingen på många håll utformas efter produktens design och inte tvärt om. Det finns även få stödprocesser för produktionsutvecklare. Ofta utformas produktionssystemen baserat på enskilda produktionsteknikers kompetens och under tidspress, vilket ofta leder till dedikerade system som löser kraven här och nu. Det gäller att hitta mer långsiktiga lösningar och att jobba med rekonfigurerbara system. Vi behöver även se en mer helhet mellan produktutvecklingsprojekt och en samordning mellan projekten.

Tekniska Högskolan i Jönköping ger kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma. Dessa hittar du här.

Lättillgänglig automation

Rebl Industries hyr ut robotar för att göra automation i industrin mer lättillgänglig. Det bidrar även till den cirkulära omställningen genom att vara en lösning till en mer rekonfigurerbar produktion. En robot kan göra tunga och oergonomiska lyft och tillsammans med människan skapas effektiva lag, berättade Henrik Lövetoft,

– En robot kan flyttas från en station till en annan och på så vis kan den utföra ett arbetsmoment under ett skift och ett annat på nästa. Det handlar inte om att byta ut människan i produktionen utan om att bevara det som människa är bra på för att skapa rätt konkurrensfördelar. För att få in cirkularitet gäller det att träna för att skapa ett arbetslag tillsammans där man nyttjar rätt saker och egenskaper i rätt resurs.

Exempel på cirkulär affärsmodell

Rebl Industries är även ett bra exempel på hur en cirkulär affärsmodell kan se ut. De hyr ut en tjänst som ger ett värde för den som hyr. De uppgraderar och anpassar robotarna utefter behoven hos dem som hyr den.

Om du missade detta webbinarium finns möjlighet att se det igen genom att teckna medlemsskap på Circular Hub.

Teckna medlemsskap


Du måste godkänna