produktpass

Svensk handel testar prototyp för digitala produktpass

produktpass

Inom några år väntas EU lagstifta om att nästan alla nya produkter på den europeiska marknaden ska ha digitala produktpass, som ska guida konsumenterna till hållbara val. Nu har Svensk Handel, Miljömärkning Sverige, Axfoundation och GS1 Sweden tagit fram en prototyp för hur produktpassen kan fungera, oavsett vilken produkt eller bransch det gäller.

Genom att scanna en kod ska konsumenterna få hållbarhetsinformation om den aktuella produkten, bland annat då om klimatavtryck, återvinningsbarhet, reparerbarhet, samt om de komponenter som ingår. Syftet är att synliggöra all relevant data under produktens livscykel.

Den prototyp som nu tagits fram, ProPare, kan fungera som en enkel standardlösning oavsett vilken slags produkt det handlar om. Informationen om produkten kan hämtas såväl från varumärkesägaren som från tredjepartscertifierare, via en kod på produkten, antingen en QR-kod eller RFID.

Etablerandet av produktpass sker inom ramen för EU:s nya ekodesignlagstiftning. Den lagstiftning som kommer krävas för olika produktgrupper kommer vara på plats tidigast år 2025.

Den 16 mars bjuder ProPare in till ett webbinarium där resultatet av projektet och prototypen av det digitala produktpasset presenteras.

Läs mer