Skip to content

Upphandling

Upphandling

Ny upphandling av tjänster för återbrukade möbler

ADDA Inköpscentral upphandlar möbler återbruk inkl. tillhörande tjänster 2021. Upphandlingen omfattar tjänster...

4 October, 2021
Upphandling

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för möbler

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett utkast på nya hållbarhetskriterier för möbler. Förslaget gör...

20 August, 2021
Upphandling

Ny plattform för cirkulär upphandling

En ny plattform för cirkulär upphandling har lanserats. Plattformen innehåller bland annat en databas med...

29 July, 2021
Upphandling

Huddinge ska upphandla 50 procent cirkulärt 2030

Under 2021 ska fem procent av upphandlingarna i Huddinge kommun innehålla moment av cirkulär ekonomi. År...

29 June, 2021
Upphandling

Vad får vi göra med våra gamla möbler?

Polishuset ska flytta och får möbler över. Får de skänka sofforna till förskolan mitt över gatan? I rådande...

11 August, 2020
Upphandling

Miljösmart produktkatalog

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) upphandlar nationella ramavtal inom olika kategorier av produkter, framför...

7 August, 2020
Upphandling

Upphandlingsstrategier och kriterier

Du vill upphandla cirkulärt för att minimera din organisations miljöpåverkan. Vilka strategier och kriterier...

6 August, 2020
Upphandling

Cirkularitet i strategisk upphandling

Den nya strategin är klar: Vi ska börja upphandla cirkulärt! Men vad menas med det och vad är skillnaden...

5 August, 2020
Upphandling

Förstudie visar behov av ramavtal för cirkulära möbelflöden

Kammarkollegiet har gjort en förstudie om behov av ett ramavtal för cirkulära möbelflöden. Förstudien...

15 May, 2020
Upphandling

Upphandling: Möbler för skola och förskola 2020

SKL Kommentus upphandlar om möbler för skola och förskola under 2020. Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal...

23 April, 2020
Du måste godkänna