Studie: Använda kläder så länge som möjligt bättre än att cirkulera dem

Att hyra kläder är inte alltid det bästa valet för miljön. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till. En ny studie från Finland visar hur komplex den cirkulära klädsektorn kan vara.

Textilindustrin står för mellan 6 och 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Den är med andra ord en viktig aktör i klimatomställningen.

Men nu visar det sig att de nya cirkulära sätten att hantera kläder – som att hyra istället för att köpa – totalt sett kanske inte är så miljövänliga trots allt.

– Den generella cirkulära filosofin är bra och för oss mot rätt håll, men man måste vara medveten om att allt som marknadsförs som cirkulärt inte alltid är bättre.

Det säger Jarkko Levänen i en intervju med Dagens Nyheter. Levänen är assisterande professor på Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT i Finland och en av forskarna bakom en internationellt uppmärksammad studie.

I studien undersöktes utsläpp relaterat till klädanvändning. Den valda produkten var jeans. Utgångspunkten var att jeansen användes cirka 200 gånger, att de tvättades efter var tionde användning och att de därefter slängdes och brändes för att bli energi.

Tvetydigt för cirkulära affärsmodeller

Detta traditionella scenario ställdes sedan mot valet att återanvända och valet att hyra.
Resultatet visade att det användningssätt som gav minst klimatpåverkan var det traditionella, när jeansen användes så länge som möjligt. Det näst bästa i klimatväg var att återanvända, alltså att sälja eller ge bort jeansen.

För cirkulära innovationer som att återvinna jeansen för att skapa nya produkter eller hyra ut var resultaten mer tvetydiga. I vissa fall kan det, ur klimatsynpunkt, vara sämre att hyra ut än att använda ett par jeans som vanligt och sedan slänga dem.

Men allt är inte svart eller vitt. Det menar Jarkko Levänen.

– Det beror helt på hur uthyrningen fungerar.

För att miljönyttan med uthyrning av kläder ska bli så stor som möjligt krävs främst två saker – att antalet gånger klädesplagget används ökar och att plagget transporteras koldioxidneutralt. Om så sker är kläduthyrning ett lika bra klimatalternativ som återanvändning.

Environmental Research Letter

Dagens Nyheter