Kalmar – årets cirkulära förelöpare

Kalmar kommun utmärker sig som cirkulär förelöpare inom upphandling. Det anser Ragn-Sells.

Varje år skickar Ragn-Sells ut en förfrågan till landets kommuner med frågor om i vilken mån de prioriterar återvunnet material i sina upphandlingar. I år svarade 21 kommuner att de prioriterar återvunnet. Det motsvarar tio procent av de 204 kommuner som besvarade enkäten.

Enligt Ragn-Sells visar enkäten på ett ökat intresse för cirkulär upphandling, jämfört med förra året, då bara tio kommuner uppgav att de ställer någon form av krav på återvunnet material. En kommun utmärker sig dock särskilt och det är Kalmar.

– Av de kommuner som djupanalyserats så är Kalmar den av kommunerna som har flest olika aktiviteter igång, säger Pär Larshans, hållbarhetschef vid Ragn-Sells.

Upphandlingspolicy

I kommunen är exempelvis återbruk av kontorsmöbler praxis och det har tagits fram en upphandlingspolicy för att peka ut prioriterade flöden där mer återvunnet material kan ingå. Något som lyfts fram är också en god och löpande dialog mellan politikerna och tjänstemännen i hållbarhetsarbetet.

– För två år sedan lyfte vi just det här med att recirkulera saker och la ett stort arbete på att styra upp nya riktlinjer för upphandling, förklarar Ingemar Einarsson (S), kommunalråd i Kalmar.

Något som enligt Einarsson är avgörande i Kalmar kommuns framgångsrika hållbarhetsarbete är att man har två strateger som arbetar enbart med miljö och hållbarhet.

– De är inte knutna till någon nämnd eller förvaltning utan jobbar övergripande med miljöfrågor, tillsammans med oss politiker. De är en otrolig resurs i det här.

Läs mer om utmärkelsen här.

Läs också Ragn-Sells artikel Fem tips för hållbara upphandlingar.