Skip to content

Återvinning av engångs- och flergångstextil från sjukvården

Re:design

Projektet avser att utveckla teknologi för återvinning av sjukvårdstextil och därmed realisera en cirkulär ekonomi för dessa material genom återvinning i ett system baserat på open-loop. Projektet kommer att undersöka möjligheten att producera plast- och nonwoven-material av sjukvårdstextil, material som kan användas exempelvis för produktion av påsar för retail-sektorn. Projektet kommer också att undersöka vilka vinster som kan göras genom inblandning av hampafiber i det återvunna materialet.


Du måste godkänna